• Dansk
  • English

Vi har indrettet klubben så det kan lade sig gøre at overholde retningslinjerne mens at vi stadig alle har mulighed for at klatre. Det er naturligvis vigtigt at alle medlemmer overholder reglerne og støtter op om de begrænsninger der er så vi fortsat kan holde klubben åben.
Bliv hjemme hvis du har symptomer. Det er påkrævet at fremvise et gyldigt coronapas til vagten/instruktøren ved ankomst til klubben fra man er fyldt 18 år. Vask hænder når du ankommer, eller brug håndsprit. Sprit hænder ofte mens du klatrer. Hold minimum 1 m afstand helst 2 m, og lav makkertjek ved at fremvise det der skal kontrolleres så i ikke behøver at røre ved hinanden. Forsamlingsforbudet skal overholdes. Det gør vi ved at inddele klubben i mindre zoner. I disse zoner må der være maks 25 personer eller færre alt efter areal. Gangarealer og zoner er markeret op med tape på gulvet og der er sat skilte på gulvet om antal personer i zonen.
Klatringen foregår som først til mølle. Det betyder at du ikke kan være sikker på at du kan klatre lige det du håber på. Der er plads til 50 klatrere i hallen i alt så det vil sjældent være helt umuligt at finde en ledig zone

Zoner
Reb klatring (maks 25 personer)
Repos (opdelt i 2 områder af maks 10 personer)
Opvarmet boulderområde (maks 10 personer
Bouldergrotten (Maks 5 personer)
Træningsrum (maks 2 personer)

Der er lavet gangarealer for at man kan komme til repos gennem hallen langs med trappen. Samt til bouldergrotten gennem træningsrummet. Det er ikke tilladt for klatrere at opholde sig i gangarealerne. De er kun til transport til og fra en zone samt for at vagten kan observere.
Vi henstiller også til at man ikke opholder sig i køkken og receptionsområdet. Dog må vagten gerne opholde sig her.
Vagterne skal så vidt muligt undgå at komme i zonerne, men holde sig til gangarealerne når de holder opsyn med klatringen. Hvis de ser noget der kræver fysik indgriben må de naturligvis gå ind i en zone også selvom det indebærer at der så er en mere i zonen en foreskrevet.
Omklædningsrummene kan ikke benyttes da det ikke er muligt at komme til dem uden at skulle gennem en zone. Sørg derfor for at møde op omklædt.
Sørg for at have f.eks. en drikkedunk med ind i zonen så du ikke behøver at gå ud efter vand.

Familieholdet
Familiehold kan fortsætte som normalt. Der er ikke adgang for andre når der er familiehold om torsdagen fra 16.30 til 18.00

Juniorholdet
Juniorholdet kan også fortsætte som normalt. De får en dedikeret periode fra 17-19 om mandagen. Der er ikke adgang for andre klatrere i denne periode.

Tematirsdag
Tirsdag fra 19-21. Her er rebklatring og repos reserveret til Tematirsdag. Almindelige klatrere kan derfor kun klatre Boulder fra 19-21 om tirsdagen.

Introkursus
Der vil fortsat være introkurser onsdag og søndag. Introkursus deltagere indgår på lige fod med andre i først til mølle-princippet. Det tæller fra de møder op og mælder sig til.

Udover disse overstående undtagelser har vi vores normale åbningstider.