• Dansk
  • English
Holdtræning i Odenseklatreklub

Hold i OKK

Tema Tirsdag

Hver tirsdag kl 19.00 holder vi fællestræning som en af klubbens trænere arrangerer. Her er alle klubbens medlemmer velkomne til at deltage. Vi laver fælles opvarmning og sociale klatrelege. Herefter præsenterer træneren nogle øvelser der kan inspirere og motivere medlemmerne i deres klatring.

Vi klatrer sammen på kryds og tværs af alder og erfaringsniveau.

Familieklatring

I Odense Klatreklub betyder børneklatring også familieklatring. Det betyder børnene skal have en voksen med der deltager i træningen.

Hver torsdag kl.16.30 til 18.00 er der fællestræning for børn og deres familie, hvor vi laver lege og øvelser tilpasset 7 til 12 åriges forudsætninger, men hvor niveauet bliver løftet i vejret af deltagende forældre.

Kernen er grundmotorik der kan bruges i alle idrætsgrene. Rammen er blandet idræt og klatring. Selve klatringen er delt i aktiviteter for børn og voksne, både sammen og hver for sig.

Barnet skal være indmeldt i klubben

Forældre skal have modtaget sikkerhedsinstruktion, introkursus, før de kommer.

Forældre behøver ikke være medlemmer.

Juniorhold

Juniorholdet klatrer om mandagen kl. 17.00 til 19.00 og er for medlemmer over 12 år der ønsker at udvikle deres klatreevner og hygge sig med jævnaldrende. Det er fokuseret træning med fokus på denne aldersgruppes forudsætninger og behov. På dette hold klatrer børnene med hinanden og lærer derfor også at sikre hinanden. Dette hold kræver tilmelding, kontakt en af klubbens instruktører eller skriv en mail til odenseklatreklub@gmail.com